Vrije Data .nl (2009)

In mei 2009 verschenen op deze URL de resultaten van de eerste Open Data verkenningen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Onderdeel daarvan waren een handreiking voor ambtenaren over het publiceren van open data (organisatorisch, juridisch en technisch), een poster met de workflow voor het openen van data, en twee prototypes (vervuilingsalarm.nl en scholenvinder.nl) om te laten zien wat er met data zoal kan.

De werkzaamheden werden in opdracht van het Ministerie van BZK uitgevoerd door Ton Zijlstra (The Green Land, weblog), James Burke, and Alper Cugun. BURO PONY in Rotterdam deed het grafisch ontwerp van poster en prototypes.

Free Data .nl (2009)

In May 2009 this URL was used to publish the result of the first open data explorations by the Dutch Ministry for Interior Affairs.

Part of the results were an online guide for civil servants to open up data (organisational, technical and legal aspects covered), a poster depicting the workflow for opening data, and two working prototypes of applications (a pollution alert, and a school finder) to show what one can do with open data.

The work, under assignment of the Ministry for the Interior was done by Ton Zijlstra (The Green Land, weblog), James Burke, and Alper Cugun (prototype building). BURO PONY in Rotterdam did the graphical design for the poster and the prototypes.